PERAKUAN & PENGESAHAN ANAK KARIAH

Jika alamat di Kad Pengenalan tidak sama dengan alamat semasa (tempat daftar kes) dapatkan pengesahan anak kariah.

Sila dapatkan pengesahan anak kariah daripada Imam Msjid alamat semasa.

Sila bawa pengesahan anak kariah, borang permohonan yang telah dicetak dan dokumen yang diperlukan untuk proses pendaftaran kes di kaunter Mahkhamah Syariah mengikut daerah.Sila Pilih Daerah