ISI PERMOHONAN ANDA SEKARANG

[ Sila isi borang permohonan anda dengan huruf besar]Pilih Borang Isi & Hantar Semak Status Dapatkan Borang Bawa Borang & dokumen lengkap bagi proses pendaftaran

DOKUMEN YANG DI PERLUKAN

SILA BAWA DOKUMEN YANG DIPERLUKAN SEMASA PENDAFTARAN KES DI KAUNTER.

Sila daftar kes anda di kaunter daerah yang dipilih

Sila isi perakuan anak kariah (jika perlu).

Klik pada jenis permohonan anda untuk lihat dokumen diperlukan atau lihat senarai dokumen yang diperlukan dalam bentuk pdf di sini

[SEK.57 EUUKI (KEDAH) 2008]

1. SALINAN IC -3 SALINAN

2. SALINAN SURAT NIKAH / RUJUK - 3 SALINAN

3. SURAT PENGESAHAN ANAK QARIAH / MAJIKAN [JIKA ALAMAT DI DLAM KAD PENGENALAN PEMOHON DI LUAR DAERAH TEMPAT TINGGAL] - 3 SALINAN

Permohonan poligami

Kandungan tidak tersedia

Permohonan sah nikah MTS

Kandungan tidak tersedia

[SEK.47 EUUKI (KEDAH) 2008 ]

1. SALINAN IC 3- SALINAN

2. SALINAN SURAT NIKAH / RUJUK– 3 SALINAN

3. SURAT PENGESAHAN ANAK QARIAH / MAJIKAN 1 - SALINAN [JIKA ALAMAT DI DLAM KAD PENGENALAN PEMOHON DI LUAR DAERAH TEMPAT TINGGAL]


1. SALINAN IC - 3 SALINAN

2. SALINAN SURAT NIKAH / RUJUK - 3 SALINAN

3. SURAT PENGESAHAN ANAK QARIAH / MAJIKAN JIKA ALAMAT DI DLAM KAD PENGENALAN PEMOHON DI LUAR DAERAH TEMPAT TINGGAL] - 3 SALINAN

TUNTUTAN NAFKAH IDDAH/ MUTAAH

1. SALINAN IC - 3 SALINAN

2. SALINAN SURAT CERAI - 3 SALINAN

3. SURAT PENGESAHAN ANAK QARIAH / MAJIKAN [JIKA ALAMAT DI DLAM KAD PENGENALAN PEMOHON DI LUAR DAERAH TEMPAT TINGGAL] - 3 SALINAN

TUNTUTAN NAFKAH ANAK

1. SALINAN IC – 3 SALINAN

2. SURAT KELAHIRAN ANAK – 3 SALINAN

3. SALINAN SURAT NIKAH / RUJUK / CERAI – 3 SALINAN

4. SURAT PENGESAHAN ANAK QARIAH / MAJIKAN [MENGIKUT ALAMAT DAERAH SEPERTI DI DALAM KAD PENGENALAN] – 3 SALINAN

TUNTUTAN NAFKAH ISTERI

1. SALINAN IC – 3 SALINAN

2. SALINAN SURAT NIKAH / RUJUK– 3 SALINAN

3. SURAT PENGESAHAN ANAK QARIAH / MAJIKAN [JIKA ALAMAT DI DLAM KAD PENGENALAN PEMOHON DI LUAR DAERAH TEMPAT TINGGAL] – 3 SALINAN


1. SALINAN IC - 3 SALINAN

2. SIJIL KELAHIRAN - 3 SALINAN

3. SURAT PENGESAHAN ANAK QARIAH / MAJIKAN [MENGIKUT ALAMAT DAERAH SEPERTI DI DALAM KAD PENGENALAN] - 3 SALINAN

WALI HAKIM : MUALLAF

1. SALINAN IC PEMOHON - 2 SALINAN

2. SALINAN SIJIL KELAHIRAN - 2 SALINAN

3. SALINAN SURAT MEMELUK AGAMA ISLAM - 2 SALINAN

4. SURAT PENGESAHAN ANAK QARIAH / MAJIKAN [JIKA ALAMAT DI DLAM KAD PENGENALAN PEMOHON DI LUAR DAERAH TEMPAT TINGGAL] - 2 SALINAN

WALI HAKIM : WALI GHAIB

1. SALINAN IC - 3 SALINAN

2. SALINAN SIJIL KELAHIRAN -3 SALINAN3. CARIAN DI JABATAN PENDAFTARAN NEGARA [ALAMAT TERAKHIR WALI]
- 3 SALINAN
4. SURAT PENGESAHAN ANAK QARIAH / MAJIKAN [JIKA ALAMAT DI DLAM KAD PENGENALAN PEMOHON DI LUAR DAERAH TEMPAT TINGGAL] - 3 SALINAN

WALI HAKIM : WALI MENINGGAL DUNIA

1. SALINAN IC - 2 SALINAN

2. SIJIL KELAHIRAN - 2 SALINAN

3. SURAT NIKAH IBU DAN BAPA - 2 SALINAN

4. SURAT MATI WALI (JIKA BERKAITAN) - 2 SALINAN

6. SURAT PENGESAHAN ANAK QARIAH / MAJIKAN - 1 SALINAN [JIKA ALAMAT DI DLAM KAD PENGENALAN PEMOHON DI LUAR DAERAH TEMPAT TINGGAL]

WALI HAKIM : ANAK TIDAK SAH TARAF

1. SALINAN IC – 2 SALINAN

2. SIJIL KELAHIRAN – 2 SALINAN

3. SURAT NIKAH IBU DAN BAPA [JIKA BERKAITAN]- 2 SALINAN

4. SURAT PENGESAHAN ANAK QARIAH / MAJIKAN [JIKA ALAMAT DI DLAM KAD PENGENALAN PEMOHON DI LUAR DAERAH TEMPAT TINGGAL] - 2 SALINAN

[SEK.18(1)(a) EUUKI (KEDAH) 2008]

1. SALINAN IC – 3 SALINAN

2. SIJIL KELAHIRAN – 3 SALINAN

3. SURAT PENGESAHAN ANAK QARIAH / MAJIKAN

4. [JIKA ALAMAT DI DLAM KAD PENGENALAN PEMOHON DI LUAR DAERAH TEMPAT TINGGAL] – 3 SALINAN


1. BORANG PERMOHONAN FARAID(ASAL)

2. DUA (2) SALINAN [FOTOSTAT] :

  • KAD PENGENALAN PEMOHON
  • SURAT MATI
  • KAD PENGENALAN WARIS-WARIS

3. DUA (2) SALINAN [FOTOSTAT]
  • BORANG F (PEJABAT TANAH)
  • BUKU AKAUN BANK/ASB/TABUNG HAJI[MUKA SURAT HADAPAN & JUMLAH TERKINI] ***BUKU BANK HENDAKLAH DIKEMASKINI TERLEBIH DAHULU***
  • SIJIL SAHAM / PENYATA KWSP/ INSURANS [JUMLAH YANG TERKINI]
  • NILAIAN KENDERAAN + SALINAN GERAN
  • SURAT PENGESAHAN ANAK QARIAH / MAJIKAN [JIKA ALAMAT DI DLAM KAD PENGENALAN PEMOHON DI LUAR DAERAH TEMPAT TINGGAL]