SILA ISI MAKLUMAT DI BAWAH* DAERAH:
BUTIRAN PLAINTIF ( PEMOHON )
*TARIKH DAFTAR PERMOHONAN:
HARI BULAN TAHUN
* NAMA PLAINTIF:
* NOMBOR IC PLAINTIF (BARU):
NOMBOR IC PLAINTIF (LAMA / POLIS / TENTERA):
* NO DAFTAR KELAHIRAN:
* TARIKH LAHIR:
HARI BULAN TAHUN
* ALAMAT TEMPAT LAHIR:
NOMBOR TELEFON RUMAH :
* NOMBOR TELEFON BIMBIT :
* ALAMAT PLAINTIF:
* PEKERJAAN:
PEJABAT:
ALAMAT PEJABAT:
* ALASAN DINIKAHKAN MELALUI WALI RAJA :
PEGUAM :
ALAMAT PEGUAM: