SILA ISI MAKLUMAT DI BAWAH* DAERAH:
BUTIRAN PLAINTIF ( PEMOHON )
*TARIKH DAFTAR PERMOHONAN:
HARI BULAN TAHUN
* NAMA PLAINTIF:
* UMUR PLAINTIF DENGAN KIRAAN BULAN:
TAHUN BULAN
* NOMBOR IC PLAINTIF (BARU):
NOMBOR IC PLAINTIF (LAMA / POLIS / TENTERA):
* NO DAFTAR KELAHIRAN:
* TARIKH LAHIR:
HARI BULAN TAHUN
* ALAMAT TEMPAT LAHIR:
NOMBOR TELEFON RUMAH :
* NOMBOR TELEFON BIMBIT :
* ALAMAT PLAINTIF:
PEKERJAAN:
* PEJABAT:
ALAMAT PEJABAT:
* NAMA WALI
* NAMA PASANGAN :
* NO KAD PENGENALAN PASANGAN:
* UMUR PASANGAN:
TAHUN
* ALAMAT PASANGAN
PEGUAM :
ALAMAT PEGUAM: