SILA ISI MAKLUMAT DI BAWAH

* DAERAH:
BUTIRAN PLAINTIF ( PEMOHON )
* TARIKH DAFTAR KES:
HARI BULAN TAHUN
* NAMA PLAINTIF:
* NOMBOR IC PLAINTIF (BARU):
* ALAMAT PLAINTIF:
ALAMAT PEJABAT:

BUTIRAN DEFENDAN ( RESPONDEN )
* NAMA DEFENDAN:
* ALAMAT RUMAH:
ALAMAT PEJABAT:
NEGERI:
ALAMAT RUMAH:
ALAMAT TEMPAT KERJA: